Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu

CHIM KHÔN ĐỖ NGỌN THẦU DẦU

Dân ca Quan họ Bắc Ninh.
Trình bày: Thanh Quý - Văn Tuấn

***************************


Bỉ:

Chim khôn i ì í i đỗ ngọn i ì í i thầu i ơ hự ha dầu.
Này người í ơ ờ ớ ơ vui i ối hư có ì i i i chốn ấy người ơ sầu à thì có í i i nơi a đã đành ì ì có chốn thời i í thôi i i….

Hát:

Đa mang là mang chi nữa i i ơ ớ ơ để tội giời là giời ai mang này ố ai ơi em kể từ khi i i đã biết i ơ vàng nay a tuổi vàng này ố ai ơi em kể từ khi i i . Đã biết i ơ vàng nay a tuổi vàng ì ì.

Lòng càng là càng thảm thiết í ơ ớ ơ để dạ càng là càng ngẩn ngơ này ố ai ơi chứ em quản bao í i . Tháng i đợi í ơ chờ nay a năm chờ này ố ai ơi chứ em quản bao í i. Tháng i đợi í ơ chờ nay a năm chờ. Nghĩ người là người dãi gió í ơ ớ ơ, để dầm mưa chứ mưa xót thầm này ố ai ơi em đã thề rằng ì ì, đôi i chữ ớ ơ tâm nay a đồng tâm này ố ai ơi em đã thề rằng ì ì, đôi i chữ ớ tâm nay a đồng tâm ì í i .

Trăm năm là năm thề rằng í ơ ớ ơ để ôm thầm là thầm thuyền ai này ố ai ơi đã bấy lâu nay i i, mới i được í ơ ơ ngày nay a một ngày này ố ai ơi đã bấy lâu nay í i, mới i được í ơ ơ ngày nay a một ngày ì ì Dừng chân là chân tạm chút í ơ ớ ơ… để…sang…đây…sang đây i i tự…tình…này ố ai ơi chứ đến bây giờ ì ì, yến i đã ớ ơ oanh nay a gặp oanh này ố ai ơi chứ đến bây giờ ơ ơ, yến i đã ớ ơ oanh…nay a gặp…oanh ì…í… i…

Lời thơ:

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu.
Người vui có chốn người sầu có nơi.
Đã đành có chốn thì thôi.
Đa mang chi nữa tội giời ai mang ?
Sớm rằng sớm biết tuổi vàng.
Lòng càng thảm thiết dạ càng ngẩn ngơ.
Quản bao năm tháng đợi chờ..
Thương người dãi gió dầm mưa xót thầm.
Đôi rằng đôi chữ đồng tâm.
Trăm năm thề sẽ âm thầm nhớ ai?
Bấy lâu mới có một ngày.
Dừng chân tạm chút sang đây tự tình.
Bây giờ Yến đã gặp Oanh
Tương tư lẩn quất trên đầu chàng Sinh

Bình luận (0)