Chiến sĩ biên phòng với ngựa ô (Lý ngựa ô)

CHIẾN SĨ BIÊN PHÒNG VỚI NGỰA Ô

Dân ca Nam Bộ(Lý ngựa ô)
Sáng tác: Dân Huyền
Trình bày: Thúy Đạt.
*************************************


 

1-
Có con ngựa ngựa ô
Có con ngựa ngựa ô
Ngựa phi như gió,tung vó ngựa phi
Ô phi nước đại để lại đằng sau biết bao tiếng nhạc
Rung trong làn gió cuốn theo vang vọng rừng chiều (ư ư)
Kìa trông (ư) trông kia kìa,trông kia kìa
Chiến sĩ biên phòng tuần tra (ư ư)
Kìa trông (ư) trông kia kìa,trông kia kìa
Chiến sĩ biên phòng tuần tra.

2-
Chiến sĩ biên phòng với ngựa ô
Chiến sĩ biên phòng với ngựa ô
Cùng nhau gắn bó gian khó quản chi
Khe sâu dốc ngược cùng một niềm tin mắt tinh sức dẻo
Xuyên trong rừng vắng suối xa ta chẳng nề hà (ư ư)
Lòng ta vẫn vui trên đường,vui trên đường
Trên con đường tuần tra.
Lòng ta vẫn vui trên đường,vui trên đường
Trên con đường tuần tra.

3-
Chiến sĩ biên phòng với ngựa ô
Chiến sĩ biên phòng với ngựa ô
Tuần tra biên giới quen lối thuộc thung
Dây cương vó ngựa từ độ về đây hý hay dáng đẹp
Trên yên ngời sáng ánh sao gương mặt tự hào (ư ư)
Người chiến sĩ biên phòng vui lên đường
Vui lên đường tuần tra (ư ư)
Nào ta hãy mau lên đường,ta lên đường
Ta lên đường…Ta lên đường tuần tra.

Bình luận (0)