Chị tôi

Đóng góp: Nhạc sĩ Trần Hùng
Chị tôi người lái đò xưa
Đò xưa bến vắng một mình mênh mang
Lái đò đưa khách sang sông
Mái chèo kia vẫn khua hoài bến xưa
Ngày ngày đò vẫn cứ đưa
Thu tàn đông đến người chưa quay về
Chị tôi phận gái chưa chồng
Chờ người xây dựng cầu Đông nối bờ
Từ ngày cầu bắc qua sông
Người yêu xây dựng cầu Đông tìm về
Theo lời ước hẹn tình quê
Bâng khuâng tìm chị, ngóng trông bến đò.
Có cầu bến cũ lặng im
Sông sâu hẹp lại đò ngang hóa thừa
Chị tôi thương nhớ mong chờ
Yêu thương trọn nghĩa, nặng sâu ân tình
Chị tôi phận gái thuyền quyên
Cầu Đông nối nhịp nên duyên người về.

Bình luận (0)