Chân quê

Cảm ơn bạn hoàng thanh hải đã cung cấp phần lời bài hát văn này! 
CHÂN QUÊ
(hát văn)
Lời: thơ Nguyễn Bính.
Trình bày: Đình Cương.

 

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê i đầu ư làng

Em đi tỉnh về hôm qua em đi tỉnh về ì ỉ ì đợi em ở mãi con đê í i i đầu làng i ì ì i
Quần lĩnh rộn ràng khăn nhung i quần lĩnh i rộn ràng i ì i
Áo cài khuy bấm em làm ì em làm khổ tôi í i ì i
Nào đâu i cái yếm lụa sồi cái dây lưng đũi nhuận hồi sang xuân
Nào đâu cái áo tứ thân í i ì nào đâu cái áo tứ thân
Cái khăn mỏ quạ cái quần nái đen
Nói ra sợ mất lòng em í i ì nói ra sợ mất lòng em
Van em i em hãy giữ nguyên quê mùa í i ì
Em đi lễ chùa ì i í ì như hôm em đi lễ chùa cứ ăn mặc thế chob vừa lòng anh
Hoa chanh nở giữa vườn chanh a á a a á ả à a
Hoa chanh á a á a à a á a á a nở giữa vườn chanh
Thày u mình với í i i ì í i chúng mình chân quê
Như hôm em đi lễ chùa í i i ỉ ì i
Như hôm i ỉ ì i em đi tỉnh về hương đồng gió nội í i i ỉ ì í
Bay đi ít nhiều bay đi ít nhiều
Em ơi giữ lấy chân quê a á a a a ả à a...

Bình luận (2)

 1. hoàng thanh hải
  hoàng thanh hải
  CHÂN QUÊ_ HÁT VĂN(NGUYỄN BÍNH)
  Hôm qua em đi tỉnh về
  Đợi em ở mãi con đê i đầu ư làng
  Em đi tỉnh về hôm qua em đi tỉnh về ì ỉ ì đợi em ở mãi con đê í i i đầu làng i ì ì i
  Quần lĩnh rộn ràng khăn nhung i quần lĩnh i rộn ràng i ì i
  Áo cài khuy bấm em làm ì em làm khổ tôi í i ì i
  Nào đâu i cái yếm lụa sồi cái dây lưng đũi nhuận hồi sang xuân
  Nào đâu cái áo tứ thân í i ì nào đâu cái áo tứ thân
  Cái khăn mỏ quạ cái quần nái đen
  Nói ra sợ mất lòng em í i ì nói ra sợ mất lòng em
  Van em i em hãy giữ nguyên quê mùa í i ì
  Em đi lễ chùa ì i í ì như hôm em đi lễ chùa cứ ăn mặc thế chob vừa lòng anh
  Hoa chanh nở giữa vườn chanh a á a a á ả à a
  Hoa chanh á a á a à a á a á a nở giữa vườn chanh
  Thày u mình với í i i ì í i chúng mình chân quê
  Như hôm em đi lễ chùa í i i ỉ ì i
  Như hôm i ỉ ì i em đi tỉnh về hương đồng gió nội í i i ỉ ì í
  Bay đi ít nhiều bay đi ít nhiều
  Em ơi giữ lấy chân quê a á a a a ả à a
 2. Dũng_Hà Bắc
  Dũng_Hà Bắc
  Bản này với bản Khắc Tư hát mình không biết bản nào hay hơn nhưng mình thích bản này hơn vì thấy tâm sự hơn, có vẻ đúng với tâm trạng Nguyễn Bính. Tiếng đàn nguyệt trong bản này cũng ngọt hơn.