Cây trúc xinh

CÂY TRÚC XINH

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày:
Tốp nữ Đoàn CMNDTW.
********************************

 

Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc,
Qua lối nỏ  bên bờ ao
Chị Hai xinh i tang tình là chị Hai đứng í,
Đứng đứng nơi nào qua lới í như cùng xinh i,
Đứng đứng nơi nào qua lới í như cùng xinh.

Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc,
Qua lới nỏ như bên đình.
Chị Hai xinh i tang tình la chị Hai đứng í,
Đứng ớ đứng một mình, qua lới như cùng xinh,
Đứng ớ đứng một mình,. qua lới như cùng xinh,

Cây í trúc xinh i tang tình là cây trúc mọc,
Qua lối nỏ  bên bờ ao
Chị Hai xinh i tang tình là chị Hai đứng í,
Đứng đứng nơi nào qua lới í như cùng xinh i,
Đứng đứng nơi nào qua lới í như cùng xinh i.

Bình luận (1)

  1. dvkhn90
    yêu người em gái Quế Võ - đất quan họ.yêu luôn cả làn điệu quan họ.nghịch lý ở chỗ mình hát được quan họ còn nàng thì không :3 có nên dùng bài quan họ để bày tỏ không nhỉ ^^