Câu hát tình quê

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Kính thưa Ban biên tập: Tác giả bài ca này là Phạm Văn Đằng (cổ nhạc) và Trần Quang Lộc (tân nhac). Dẫn chiếu: https://www.youtube.com/watch?v=4VlEc9IFfQY. Trân trọng!