Câu hát lý theo chồng

Tác giả: Vinh Sử và Giao Tiên

Bình luận (1)

  1. lhn.101263

    Tác giả bài ca Câu Hát Lý Theo Chồng là Vinh Sử và Giao Tiên, theo https://lyric.tkaraoke.com/35801/cau_hat_ly_theo_chong.html. Trân trọng!