Cấm giá

Bình luận (2)

 1. Lê Văn Phúc
  Lê Văn Phúc
  Không biết nghị sĩ Minh Nhương có tham gia diễn tấu trong bài này không.
  Chứ Minh Nhương hòa bài Đường trường thu không tuyệt hay, mà khi đàn, tâm hồn ông dường như bay tận chín tầng mây.
 2. Lê Văn Phúc
  Lê Văn Phúc
  Thật là đỉnh cao khí nhạc cổ Việt Nam.
  Lâm ly, cao thượng, triết lý sâu xa, làm ta suy tư mãi vẫn không thể nói hết cái hay, cái đẹp trong ấy. Xin bái phục.