Bơi thuyền hái sen

Bình luận (1)

  1. John Skan
    Tôi là người Khmer, nhưng tôi nghe bài này không có âm hưởng gì nhạc Khmer cả. Nhạc cũng không có cái gì là Khmer cả.
    Nhân tiện, xin nhắc lại là dân tộc Khmer chứ không có "Khơ me" !