Bình minh trên đỉnh núi

BÌNH MINH TRÊN ĐỈNH NÚI

Sáng rồi nắng bừng lên
Xa xa kìa đàn cừu
Nắng bừng lên nắng tràn lên đồi
Kìa làn sương mờ, sương lam mờ
Sương tràn đầy ngọn đồi
Trên sườn núi kìa đàn cừu, bò rừng không về
Bên dòng suối… Ơ...

Bình luận (2)

 1. danmoi

  Ôi. Một thời mộng mơ trong sáng, càng trong sáng hơn, quyến rũ hơn qua giọng ca vàng Lê Dung.


  Sáng rồi
  Nắng bừng lên (ê)


  Nắng bừng lên nắng tràn lên đồi
  Kìa làn sương mờ
  Sương lam mờ (ơ)
  Sương tràn đầy ngọn đồi

  Trên sườn núi (í)
  Kìa đàn cừu dừng không về
  Bên dòng suối


 2. Trần Tuyết Minh

  Bình minh trên đỉnh núi

  Sáng rồi

  Nắng bừng lên (ê)

  Xa xa kìa đàn cừu

  Nắng bừng lên nắng tràn lên đồi

  Kìa làn sương mờ

  Sương lam mờ (ơ)

  Sương tràn đầy ngọn đồi

  Trên sườn núi (í)

  Kìa đàn cừu, bò rừng không về

  Bên dòng suối


  Sáng rồi

  Nắng bừng lên (ê)

  Xa xa kìa đàn cừu

  Nắng bừng lên nắng tràn lên đồi

  Kìa làn sương mờ

  Sương lam mờ (ơ)

  Sương tràn đầy ngọn đồi

  Trên sườn núi (í)

  Kìa đàn cừu, bò rừng không về

  (Kết)

  Bên dòng suối (i)

  Ớ…