Bến thuyền hẹn đợi

- Bến không thuyền ai mà gọi bến?

Thuyền không bến thì thuyền đậu nơi mô?

Cớ chi thề thốt hẹn hò

Mà thuyền đi qua trước bến lại thờ ơ lạnh lùng?

- Bến trách thuyền, thuyền cam chịu phận

Thuyền mong bến đừng vội giận chi nhau

Bởi lo lỡ chuyến chợ Cầu

Nên chưa ghé được, phải đâu hững hờ.

- Nghe nói chợ Cầu thơm trầu, dẻo bún

Nghe đồn chợ Trổ lắm lúa, nhiều khoai

Thuyền vui với bạn đường dai

Biết chăng bến vẫn một hai ngóng chờ…đó?

- Dù ngược mạn Ngàn Sâu hay xuôi miền Cửa Hội

Dù lên Ngàn Phố hay xuống tận Giang Đình

Cánh buồm gió lộng thênh thênh

Thì mái chèo vẫn giữ trung trinh bên mạn thuyền.

- Thuyền giữ lời nguyền là thuyền tình thuyền nghĩa

Bến chờ bến đợi là bến thuỷ bến chung

Soi mình trên nước gương trong

Băng ghềnh vượt thác vẫn không đổi dời.

- Bến vắng thuyền e lặng lờ cô quạnh

Thuyền không bến chừng sóng sánh bơ vơ

Ngại khi trăng tối, sao mờ…

Cơn sa nước nổi gió mưa não nùng !...

- Bến nớ thuyền như buồm nhớ gió

Thuyền nhớ bến như bướm nọ nhớ hoa

Dạt dào sông nước quê ta

Xôn xao sóng vọng lời ca hẹn hò.

- Sông Lam sóng vỗ đôi bờ

Ngân nga điệu ví, giọng hò giao duyên

Thuỷ chung như bến với thuyền

Trao câu hẹn đợi kết nên duyen tình.

Bình luận (0)