Bến hẹn cầu ngang

Bình luận (1)

  1. Hải Lê Nam


    Đây là tác phẩm do soạn soạn giả Trọng Nguyễn viết lời. Nam nghệ sỹ thể hiện bài hát này cùng với nữ nghệ sỹ Bạch Tuyết không phải Thanh Tuấn mà chính là Tuấn Thanh. Nghe kỹ thì chúng ta dễ dàng phân biệt được giọng ca khác nhau của hai nam nghệ sỹ Thanh Tuấn và Tuấn Thanh. Tuy nhiên, hai nghệ sỹ có cái tên khá là giống nhau, một bên là Thanh Tuấn và một bên là Tuấn Thanh, vì vậy đã có sự nhầm lẫn ở đây. Kính đề nghị Ban quản trị kiểm tra, bổ sung, chỉnh sửa thông tin tác giả và nam nghệ sỹ thể hiện bài hát.