Bạn tình ơi

BẠN TÌNH ƠI
Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Quang Vinh (QH)

*************************


Bỉ

Mặt í ơ ơ ớ ơ ơi hự à trời, đã xế i hi hì về ừ hư tây
Này ai í ơ ơi ối hự, có thấu mới tình này hì, hay không cách thì con sông.
Bạn tình ơi í ơ duyên bên á tình ơi, là cách con sông nên tôi phải lụy đò
Bởi trưng là ông trời tối, nên tôi phải lụy cô, chứ cô bán hàng là cái chiếc trống cơm.
Bạn tình ơi í ơ duyên bên á tình ơi
Là chiếc trống cơm khen ai là ai khéo vỗ, vỗ lên bông cái cung đàn cầm,
Khen ai là ai khéo nẩy, nẩy lên cung cái cung sang sừ là tôi chót say huê.
Bạn tình ơi í ơ duyên bên á tình ơi, là tôi nói ra, chắc hẳn không ai cười,
Lòng tôi không là không giăng gió,tôi đâu phải là người gió giăng là gió đưa giăng.
Bạn tình ơi í ơ duyên bên á tình ơi,là gió đưa giăng chứ giăng còn
Đưa gió tôi yêu người người có yêu tôi, nhân duyên may ra cũng à thành
À nào đâu là đâu tôi dám i hi, đâu tôi dám thực đâu dám giỗ dành....

Bình luận (1)

  1. Quang Dũng

    Bài này là anh hai Quang Vinh hát mà ... không phải Quang Hàn thưa Ban Quản Trị ...