Bài ca quê hương

Bình luận (1)

  1. quangbacninh
    Đề nghị BBT sửa lại phần trình bày là nsut Minh Vương chứ không phải là ns Vũ Minh Vương tôi rất rõ bài ca này .