Trên rừng ba mươi sáu thứ chim

TRÊN RỪNG BA MƯƠI SÁU THỨ CHIM

Dân ca Quan họ Bắc Ninh
Trình bày: Tốp ca nữ Nhà hát CMNVN.
******************************


Trên rừng ba mươi sáu  chim tôi là thức chim
Thức chim là chim chèo bẻo, thức chim tôi chích choè
Trong quan họ có người trồng tre rầy còn như.

Người trồng tre đôi tôi biết tre tôi mà trồng tre
Thức tre là tre chẻ lạt, thức tre là tre làm nhà
Trong quan họ có người trồng cà rầy còn như.

Người giồng cà cho tôi biết  i ơ là có thức cà
Là thức cà là cà tia tía ớ ơ, cũng có a thức cà là thức cà là xanh xanh
Trong quan họ người trồng chanh, rầy còn như.

Người giồng chanh cho tôi biết ơ ớ... chanh tôi mà thức chanh
Thức chanh là chanh ăn quả, thức chanh tôi để gội đầu
Trong quan họ người giồng dâu rầy còn như.

Người giồng dâu cho tôi biết..ơ.. dâu tôi mà thức dâu 
Thức dâu là dâu ăn quả, thức dâu tôi để chăn tằm
Một nong tằm là năm nong kén, là chín có a nén tơ.
La hỡi hư hôi hự hồi hư...

Lời thơ:
——————————————–
Trên rừng ba mươi sáu thứ chim,
Thứ chim chèo bẻo, thứ chim chích choè.
Người trồng tre tôi cũng trồng tre,
Thứ tre đan non, thứ tre làm nhà.

Người trồng cà tôi cũng trồng cà,
Thứ cà tim tím, thứ cà xanh xanh.
Người trồng chanh tôi cũng trồng chanh,
Thứ chanh ăn quả, thứ chanh gội đầu.

Người trồng dâu tôi cũng trồng dâu,
Thứ dâu ăn quả, thứ dâu chăn tằm.
Một nong tằm là năm nong kén,
Một nong kén là chín nén tơ.
Trong Quan họ có người đồn rằng!
Ngoài Quan họ có người đồn vui.
Rầy còn như!

Bình luận (1)

  1. Tạ hữu Sức D1-Long an
    Tạ hữu Sức D1-Long an
    Tư sức Tỉnh long an xin mượn bài này Tặng cho các ccb K9 tiểu đoàn Tỉnh Hà bắc đã chiến đấu mùa đỏ lửa 1972 vùng nam Sài gòn Huyện Cần đước-Tân trụ-Đức Hòa -Đức Huệ-Thủ thừa Đồng tháp mười long an,mình nhớ anh em ghê.