Ba Đình thu nhớ Bác

- Đất trời vào thu chim vui hót líu lo trên cành.

Vòm trời cao xanh vầng mây ấm gió nhẹ vờn quanh

Ba Đình trong nắng sáng tươi sao cờ phấp phới

Đã bao thu rồi nghe tiếng Bác vẫn còn vọng vang.

- Tiếng Người còn đây như câu hát lắng trong tâm hồn

Giữ gìn nước non, xây non nước ngày càng đẹp hơn

Muôn đàn con cháu khắp nơi ghi lòng son sắt

Xúm quanh Lăng Người bao yêu kính kết tràng hoa dâng

- Kết ngàn đài hoa dâng lên Bác khắc sâu ơn Người

Tình Người ươm xanh trong cây lá đất mẹ Việt Nam

Mỗi mùa thu đến ngát hương thơm lừng hoa trái

Bác như vui về bên con cháu dưới vòm trời thu

Bác vui sum vầy bên con cháu dưới vòm trời thu.

Bình luận (0)