Beat nhạc

Gửi anh một khúc dân ca

Nhất quế nhị lan

Nhớ về Trung Gĩa

Yên Khánh quê hương tôi