Beat nhạc

Đài hoa dâng Bác

Đài hoa dâng Bác

Yên Khánh quê hương tôi

Tình anh Đảo Sóng

Nhớ về Trung Gĩa

Nhất quế nhị lan

Gửi anh một khúc dân ca

Giữa tối hôm rằm