Beat nhạc

A lô, Lèn Hà

A lô, Lèn Hà (tone nam)

A lô, Lèn Hà (tone nữ)

Giữa tối hôm rằm

Gửi anh một khúc dân ca

Nhất quế nhị lan

Nhớ về Trung Gĩa

Tình anh Đảo Sóng