Beat nhạc

Giữa tối hôm rằm

Gửi anh một khúc dân ca