Yên Khánh quê hương tôi

Đóng góp: Gacon

Bình luận (2)

  1. Ngọc Thạch

    Không sao cả. Những ngưòi cần nhạc beat là ngưòi ta đã có lời rồi, thậm chí thuộc như cháo chảy, cần beat để biểu diễn hoặc thu thanh thôi.

  2. SaoThuy1949

    Upload beat mà không có lời thì người muốn hát biết làm sao đây.