Nhất quế nhị lan

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (2)

 1. SaoThuy1949

  NHẤT QUẾ NHỊ LAN

  Dân ca quan họ Bắc Ninh (Lời cổ)

  Nam:
  Nhất quế nhị lan nhất i xinh í i
  Nhất xinh nhất lịch í i i i khôn ngoan,
  Khôn ngoan chứ trăm a chiều
  Ai chả nâng niu í i I i

  Nữ:
  Người khôn ai chả nâng niu chứ hoa thơm i i
  Hoa thơm ai chả i i i i chắt chiu
  Chắt chiu ở trên cành là thú hữu tình i i

  Nam:
  Cho hay là thú hữu tình chứ vì hoa í i
  Vì hoa nên phải í i i í lánh mình
  Lánh mình chứ tìm hoa cho trọn một bề i i

  x x x

  Nữ:
  Yêu nhau cho trọn một bề chứ nay lần i
  Nay lần mai lữa i i i i kẻ chê
  Kẻ chê chứ người cười, xin chớ đốn chồi i i

  Nam:
  Trồng cây xin chớ đốn chồi chứ yêu em í i

  Nữ:
  Yêu em xin chớ i i i i đứng ngồi

  Nam nữ:
  Đứng ngồi chứ với ai xuân bất tái lai i i

 2. SaoThuy1949

  Chức năng này hỏng hay sao ý ?