Lời thương ta ngỏ cùng nhau

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (1)

  1. SaoThuy1949

    LỜI THƯƠNG TA NGỎ CÙNG NHAU

    Theo điệu Mười nhớ - Quan họ Bắc Ninh

    Soạn lời: Đức Miêng


    Chiều biên giới anh thầm nhớ về

    Nơi em đó bộn bề, bao nỗi nhớ tha thiết

    Hỡi anh có biết những lời em thương

    Bao ngày qua, tuy rằng xa em để trong lòng.

    Anh biết rồi nên vì người giữ lời hứa

    Rằng năm xưa ơ chúng mình

    Yêu i ơ nhau là trước sau tình đừng phai

    Dù rằng ai xin chớ đứng ngồi.

    Dẫu xa cách đôi nơi hai phương trời

    Thì anh vẫn nhớ tời người quan họ.

    Rằng em cũng nhớ tới người biên thùy

    Những nỗi nhớ sẽ kết thành lời thương

    A hời a hư hời hư là hừ hời hừ...

    Hẹn anh khi mùa xuân đến ngày vui chung ơ chúng mình

    Câu hát trao duyên ta sẽ ngỏ cùng nhau

    Cho thỏa lòng, cho thỏa lòng bao nỗi nhớ mong.