Lời thương ta ngỏ cùng nhau

Đóng góp: SaoThuy1949

Bình luận (1)

 1. SaoThuy1949

  LỜI THƯƠNG TA NGỎ CÙNG NHAU

  Theo điệu Mười nhớ - Quan họ Bắc Ninh

  Soạn lời: Đức Miêng


  Chiều biên giới anh thầm nhớ về

  Nơi em đó bộn bề, bao nỗi nhớ tha thiết

  Hỡi anh có biết những lời em thương

  Bao ngày qua, tuy rằng xa em để trong lòng.

  Anh biết rồi nên vì người giữ lời hứa

  Rằng năm xưa ơ chúng mình

  Yêu i ơ nhau là trước sau tình đừng phai

  Dù rằng ai xin chớ đứng ngồi.

  Dẫu xa cách đôi nơi hai phương trời

  Thì anh vẫn nhớ tời người quan họ.

  Rằng em cũng nhớ tới người biên thùy

  Những nỗi nhớ sẽ kết thành lời thương

  A hời a hư hời hư là hừ hời hừ...

  Hẹn anh khi mùa xuân đến ngày vui chung ơ chúng mình

  Câu hát trao duyên ta sẽ ngỏ cùng nhau

  Cho thỏa lòng, cho thỏa lòng bao nỗi nhớ mong.