Giữa tối hôm rằm

Đóng góp: SaoThuy1949

GIỮA TỐI HÔM RẰM

Quan họ Bắc Ninh

Giữa tối cái đêm hôm ả… rằm, là cái sáng..giăng..ư…suông
Sáng cả cái đêm hôm rằm
Nửa đêm tang tình về sáng, nửa đêm lý tính về sáng
Để giăng bằng cái ngọn cây tre, là anh có yêu em

Cho trọn có một bề, a la hứ hối hừ, a là hứ hồi hư
Để em tang tình chờ đợi, để em lý tình chờ đợi
Để bóng giăng là em chịu sầu, là cái bối tương tư
Một nhịp có mấy đôi ba cầu, a là hư ối hừ, a là hư hời hư

Bắc Nam tang tình đôi ngả, Bắc Nam lý tình đôi ba ngả
Để chịu sầu là cái đôi ba nơi, là cái con chim khôn
Chết mệt có mấy về mồi, a là hư ối hừ, a là hư hời hư

Người khôn tang tình chết mệt, người khôn lý tình chết mệt
Để mấy nhời, nhời nhỏ to, là cái bến sông kia
Có lúc, có mấy nhỡ à đò, a là hư ối hừ, a là hư hời hư

Giữa tối cái đêm, hôm ả… rằm, lá cái sáng..giăng..ư…suông
Sáng cả cái đêm hôm rằm
Nửa đêm tang tình về sáng, nửa đêm lý tính về sáng
Để giăng bằng cái ngọn cây tre, là anh có yêu em
Cho trọn có một bề, a la hứ ối hừ, a là hứ hời hư./.

Bình luận (0)