A lô, Lèn Hà (tone nam)

Đóng góp: SaoThuy1949

A LÔ, LÈN HÀ

Hát chèo điệu Du Xuân

Soạn lời mới: Mai Văn Lạng

Nói:

A lô, Lèn Hà.

Mấy chục năm qua

Các chị các anh có nghe tiếng gọi

Tiếng gọi thiết tha của quê hương

Của mẹ, của cha, của anh, của chị

Của bao người hôm nay và của cả ngàn sau

A lô, Lèn Hà

Anh Trình, anh Chấn, anh Xây

Chị Lan Anh, chị Mạnh, chị Liên, chị Trâm, chị Xuyến

Chị Thảo, chị Lan, chị Loan, chị Lung, chị Luận

A lô, các anh các chị ở đâu

Trời xanh xanh thẳm một màu

Khói bom cháy đỏ, nỗi đau ùa về

Du Xuân:

Im i i lặng i bốn i bề, không i i i gian,

(thời) im i i i lặng i bốn i i bề i i i i i i i...

Ơi i i i đàn cò i trắng i i i, ơi ới a để bay về phương i nao

Đất i i i quê (thời) đưa i i i tiễn i hôm i nào

Đất i i i quê (thời) đưa i i i tiễn i hôm i i nào i i i i i i i ...

Hôm i i i nay mà đón nhận i i i

Ơi ới a (để) giọt máu i đào chia i xa

Ai ơi tháng năm i qua

Nỗi đau không i thể i xóa nhòa, ai ơi tháng năm i i qua

Nỗi đau không i thể i xóa i i nhòa i i i i i i i ...

Lèn Hà i i (thời) ghi i khắc i i i

Ơi ơi a để hương i hoa bốn i mùa

Rừng i i i xa, xào i i i xạc i gió lùa i rừng i i i xa

Nhớ thương thương i i nhớ i vọng i i về i i i i i i i ...

Bình luận (0)