Bản quyền
Những tác phẩm đăng trên Bài ca đi cùng năm tháng đều vì mục đích duy nhất: phục vụ công chúng, bảo tồn và phát huy những di sản âm nhạc vốn là tinh hoa của dân tộc.Bài ca đi cùng năm tháng luôn tôn trọng bản quyền tác phẩm. Nếu vì bất kỳ một lý do nào đó, việc xuất hiện các tác phẩm trên Bài ca đi cùng năm tháng làm ảnh hưởng tới quyền lợi của chủ sở hữu tác phẩm, BQT trang nhạc sẽ gỡ bỏ tác phẩm đó xuống theo yêu cầu của chủ sở hữu tác phẩm.Chúng tôi luôn hy vọng vào sự giúp đỡ của các tác giả, nghệ sĩ, các bên liên quan đến bản quyền để trang nhạc có thể đưa các tác phẩm đi gần hơn đến công chúng.