Yêu như chàng Đam San
  Yêu như chàng Đam San Nhạc và lời : Hồ Tuấn Trình bày:  Y Zuen.   Đường dài, đường dài tôi bước chân trên đồi cao. Ngàn sao, ngàn sao như mắt ai xuyên trời đêm. Như Đam San tôi đi tìm người, lời yêu trao đêm vũ hội, lời yêu trao bên vòng xoang.Mặt trời, mặt trời xin ngủ yên nơi rừng xa. Vòng xoang về khuya chỉ có em, tôi và sao. Chiêng vang lâu chiêng đã mệt nhoài. Người theo chiêng mơ huyền thoại.   Chuyện Đam san tôi thay lời yêu : " Xưa Đam San từng gian nan vì yêu, yêu suốt đời. Xưa Đam San từng xông pha vì yêu.Cháy lên chi mặt trời, sáp đen hóa bùn lầy thì Đam San tôi vẫn còn yêu, yêu mãi. Xin ngủ yên đi mặt trời, cho đêm nay thêm dài, trong đêm xoang còn hoài : Tôi và em.