Vượt sông Cái

Đóng góp: Anh Thư
VƯỢT SÔNG CÁI


Sông có người mà đời có sông
Sông thẳm chảy mà đời thẳm trôi
Kiếp kiếp đời đời sấm sét ầm trời gió thét bời bời
Như thác chảy dòng sông nước cuộn
Như thác cuộn dòng sông nước chảy
Lớp lớp người người bất chấp giặc trời
Muôn ác thần vùi sâu đáy dòng
Như thác chảy dòng sông nước cuộn.

Sông với người mà đời với sông
Sông thẳm chảy mà đời thẳm trôi
Trôi thẳm trôi

Thuyền ơi thuyền! Thuyền rằng ở nơi đâu?
Nhấp nha nhấp nhô bóng người
Ai đó thuyền đây
Bến đâu hỡi cô lái đò?
Thuyền ơi thuyền! Thuyền rằng đã đến với ta
Đươc qua vắng cô lái đò
Gió hát thuyền say
Gió quay lứới ta tiến về.


Sông có người mà đời có sông
Sông thẳm chảy mà đời thẳm trôi
Sông với người mà đời với sông

Sông thẳm chảy mà đời thẳm trôi
Trôi thẳm trôi

Bình luận (0)