Voi

Bình luận (1)

  1. Tuấn Văn (TPHCM)
    Tuấn Văn (TPHCM)
    Nhận thấy giọng của Trần Khánh , Hữu Nội , Đăng Khoa trong đó " anh bạn " Trần Khánh giữ bè cao Đăng Khoa đi bè trầm