Trường của cháu đây là trường Mầm Non

TRƯỜNG CỦA CHÁU ĐÂY LÀ TRƯỜNG MẦM NON

Sáng tác: Phạm Tuyên
Trình bày: Hồng Tuyến.
***********************************

 

Ai hỏi cháu cháu học trường nào đấy 
Bé mà ngoan lại múa hát thật hay 
Cô là mẹ và các cháu là con 
Truờng của cháu đây là trường Mầm Non.

Ai hỏi cháu có trường nào vui thế 
Có bạn đông mà trong lớp sạch ghê
Khi về nhà mà lại nhớ trường hơn 
Truờng của cháu đây là trường Mầm Non....

Bình luận (0)