Trở về Surriento (Torna a Surriento)

Bản nhạc

TORNA A SURRIENTO

Nhạc: Ernesto De Curtis
Lời: Giambattista De Curtis
Trình bày: Luciano Pavarotti.
**************************

 

Vide 'o mare quant'è bello. 
Spira tantu sentimento, 
Comme tu a chi tiene mente, 
Ca scetato 'o faie sunnà. 
Guarda, guá, chisto ciardino. 
Siente, sié sti sciure arance, 
Nu profumo accussì fino 
Dinto 'o core se ne va.

E tu dice: "Í parto, ađio!" 
T'alluntane a stu core, 
Da sta terra de l'ammore 
Tiene 'o core 'e nun turnà? 
Ma nun me lassà, 
Nun darme stu turmiento! 
Torna a Surriento, 
Famme campà!

Vide 'o mare de Surriento, 
Che tesoro tene 'nfunno, 
Chie ha girato tutto 'o mummo 
Nun l'ha visto comm'a ccà. 
Guarda attuorno sti Sserene, 
Ca te vonno tantu bene 
Te vulessero vasà.

E tu dice: "Í parto, ađio!" 
T'alluntane a stu core, 
Da sta terra de l'ammore 
Tiene 'o core 'e nun turnà? 
Ma nun me lassà, 
Nun darme stu turmiento! 
Torna a Surriento, 
Famme campà!

 

Bình luận (1)

  1. Anh Thư

    Trên trang hiện có thêm một bài cũng do Nhạc sĩ này sáng tác phần nhạc, đó là bài Nghệ sĩ với cây đàn, đang được kê vào mục Nhạc Ý.http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/nghe-si-voi-cay-dan-5474.html?from=search. Đề nghị BBT-BQT cập nhật tên để bài hát được liên thông tác giả. Xin cảm ơn.