Trên dòng sông Thạch Hãn

Đóng góp: Thanh Giang
TRÊN DÒNG SÔNG THẠCH HÃN


Tôi trở về thành cổ một chiều mưa
Bên dòng sông hiền hòa Thạch Hãn
Bao lớp sóng đang trải lòng sông nước
Chờ lời ru xuôi ngược giữa dòng trong

Tôi trở về thành cổ nhớ các anh
Những chàng trai từ mọi miền đất nước
Mỗi đứa đang theo một trường đại học
Tạm gác bút nghiên Tổ quốc gọi lên đường

Vượt Trường Sơn đi giải phóng nước non mình
Ơ nhớ Quảng Trị tám mươi mốt ngày đêm
Lửa chiến tranh nung cháy tòa thành cổ
Dòng Thạch Hãn máu các anh đã đổ
Tận đáy sông tay súng vẫn ghìm cò
Ơ nhớ Quảng Trị một thời máu lửa
Vẫn kiên trung đứng giữa đất trời

Để đất nước nối liền một giải
Để non sông vang khúc khải hoàn ca
Để non sông vang khúc khải hoàn ca.

Ôi! Thạch Hãn mộ chung các anh nằm lại
Để muôn đời đồng đội vẫn keo sơn
Ôi! Thạch Hãn mộ chung các anh nằm lại

Tôi trở về viếng bạn giữa dòng sông
Tôi trở về viếng bạn giữa dòng sông.
Dòng sông!

Bình luận (0)