Trái cam mặt trời
TRÁI CAM MẶT TRỜIỞ phía em chiều xuống, Chiều xuống hoang sơ vô cùng. Mặt trời đỏ lự. Em đã thấy trái cam mặt trời, Trái cam rực hồng thung lũng. Em muốn hái trái cam mặt trời mỗi khi chiều về tặng anh Từ phía em dòng suối, Dòng Đak-Tơ-Can ven rừng, Ngọn nguồn sạch trong. Anh có thích nước sông đầu nguồn uốn quanh lượn vòng trong vắt. Em sẽ múc nước sông đầu nguồn mỗi khi chiều về tặng anh. Cho nỗi nhớ mang trong lòng như gió bão rung cây rừng. Cho nỗi nhớ mang trong lòng như nắng rát nơi khô cạn. Cho nỗi nhớ mang trong lòng như gió bão rung cây rừng. Dịu đi, dịu đi. Vì những lúc xa cách trăm nhớ ngàn thương mình biết mình biết làm gì cho nhau. Em múc nước sông đầu nguồn mỗi khi chiều về, nước sông đầu nguồn gửi anh. Vì những lúc xa cách trăm nhớ ngàn thương mình muốn mình muốn vẫn là bên nhau. Em hái trái cam mặt trời mỗi khi chiều về, trái cam mặt trời gửi anh, tặng anh.