Tình ca anh lính chưa yêu

Bình luận (2)

 1. Ngọc Thạch

  Cảm ơn bác Vũ Đăng Dũng. Tôi xóa bản Chưa yêu rồi.

 2. Vũ Đăng Dũng

  Bài Tình ca anh lính chưa yêu của nhạc sĩ Nguyễn Cường hiện có một mục trên trang đã lâu ghi là:

  Chưa yêu – đang cập nhật

  https://bcdcnt.net/bai-hat/chua-yeu-77.html?from=search

  Các bác BBT có thể xóa bớt. Xin cảm ơn