Tin ở hoa hồng

TIN Ở HOA HỒNG


Lá đổ chiều nay trời trở rét
Những bông hồng rụng cánh vội ra đi
Em yêu quý xin em đừng buồn nhé
Hoa tàn rồi nhưng hương chẳng hề đi.

Hãy nói hoa ơi, hãy đến người ơi
Và hãy cho tôi một niềm vui,
Một niềm tin rằng hoa hồng không chết
Vì ta tin đời bao điều tốt đẹp
Như tin ở thời gian
Tin ở chính hoa hồng.

Và hãy tin rằng mùa xuân sẽ đến
Lạnh giá qua rồi mùa xuân én bay
Ngàn hoa hồng bừng trên cỏ biếc
Như tình yêu sức sống tràn đầy.


Bình luận (0)