Tìm bạn thân


TÌM BẠN THÂNNào ai ngoan ai xinh ai tươi
Nào ai yêu những người bạn thân
Tìm đến đây, ta cầm tay, múa vui này.

Rồi tung tăng ta đi bên nhau
Bạn thân yêu ta còn ở đâu
Tìm đến mau, ta cùng nhau, múa vui nào.

Bình luận (1)

 1. Anh Thư

  Nào ai ngoan ai xinh ai tươi

  Nào ai yêu những người bạn thân

  Tìm đến đây, ta cầm tay, múa vui này!


  Rồi tung tăng ta đi bên nhau

  Bạn thân yêu ta còn ở đâu

  Tìm đến mau, ta cùng nhau, múa vui nào.