Tiểu đội xe không kính

TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH

Nhạc: Hoàng Hiệp
Thơ: Phạm Tiến Duật
Trình bày: Quốc Đông - Tốp nam TCCT.
*****************************Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung kính nên kính vỡ đi rồi
(Không có kính không phải vì xe không có kính
Bom giật, bom rung nên kính vỡ đi rồi)
Ung dung buồng lái ta ngồi
Nhìn đất, nhìn trời là nhìn thẳng.

Nhìn thấy gió vào xoa đôi mắt đắng
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim
Nhìn thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như sa, như ùa vào buồng lái

Không có kính xe chạy, trời mưa nên ướt áo
Mưa dội, mưa tuôn như cây đứng giữa trời
(Không có kính xe chạy, trời mưa nên ướt áo
Mưa dội, mưa tuôn như cây đứng giữa trời)
Chưa cần thay, đường hãy còn dài
Mưa ngừng, gió lùa khô mau thôi.

Những chiếc xe từ trong bom rơi
Ðã về đây họp thành tiểu đội
Bếp Hòang Cầm ta dựng ngoài trời
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy.

Võng mắc chông chênh bên đường xe chạy
Lại đi, lại đi, lại đi trời xanh thêm.

Kết:
Không có kính cho dù thùng xe ta có xước,
Không đèn không mui ta vẫn không dừng
Xe vẫn cứ đi vì miền Nam ta phía trước:
Chỉ cần trong xe đây có một trái tim
Chỉ cần trong xe đây có một trái tim
Chỉ cần trong xe đây có một trái tim
Ơ xe ta băng băng đi.

 

Bình luận (0)