Tiếng súng Nam Bộ

Bình luận (2)

 1. trungsy

  Tiếng súng vang sông núi miền Nam, ầm đất Việt Nam

  Tiếng súng vang lừng khắp non sông , giục ta ra tranh đấu

  Tiếng súng vang lừng khắp miền Nam, ầm đất nước Việt Nam

  Ta muốn băng mình tới phương Nam, giết hết quân hung tàn

  Người Việt Nam giống anh hùng từng tranh đấu

  Đã từ lâu đứng lên phá tan gông xiềng

  Người miền Nam chí kiên cường nguyền tranh đấu

  Đứng đều lên ! Thề ta quyết chiến không lui.


 2. Trần Trung
  Trần Trung
  Rất hay, nghe mà nhớ lại không khí sôi sục những năm giặc Pháp nổ súng ở Miền Nam, chúng tôi là học sinh tiểu học đi cổ động các anh vào bộ đội Nam tiến. Xúc động lắm vì đã lâu mới được nghe lại.