Tiếng súng 19-12

TIẾNG SÚNG 19 THÁNG 12


Tiếng súng âm vang 19 tháng 12
Cả Bắc Trung Nam quân dân ta cầm súng
Quân Pháp xâm lược đang reo bao hờn oán
Tổ quốc nguy nan chịu cơ cực lầm than.

Hôm nay máu đã đổ trên đường phố Thủ đô
Và làng xóm khắp chốn khắp nơi
Hồ Gươm ơi yêu dấu hôm nay nước hồ dâng lên tháp rùa thiêng.
Người Việt Nam đi lên, thề tranh đấu sống chết
Nguyện diệt hết quân Pháp xâm lược nước nhà.
Giành hạnh phúc ấm no cho khắp muôn dân
Cờ vàng sao tung bay hùng vỹ
Trường kỳ toàn dân kháng chiến
Quyết quét hết loài sói lang
Cho đến ngày khải hoàn ca huy hoàng.

Quân Pháp xâm lăng toàn đất nước Việt Nam
Súng chắc trong tay ta xông ra tiền tuyến
Ta trút căm thù lên đầu lê ngọn mác
Tiếng nói Bác Hồ truyền vang vọng non sông.

Bình luận (0)