Tiếng sáo anh địa chất

TIẾNG SÁO ANH ĐỊA CHẤTNghe tiếng sáo thổi vút lưng trời
Gọi trăng lên núi đổ xuống trắng rừng
Trăng leo lên đỉnh dốc tìm sáo
Lẩn vào khe lá tự tình

Đêm đêm anh địa chất mơ màng
Gửi trong tiếng sáo tình yêu xóm làng
Trăng theo anh từng bước đường mới
Rừng cây khe lá người tìm

Tu…u, tu…u, tu…u
Ngồi bên anh dưới ánh trăng
Nghe tiếng đất nước dạt dào
Tu…u, tu…u, tu…u

Rừng già vang lên tiếng sáo
Gọi trăng tỏa muôn tia sáng
Mắt anh xuôi theo núi đồi
Ánh lên than đen huy hoàng
Và lửa gang thép sáng tươi
Của lòng Tổ quốc mến yêu

Đêm đêm anh địa chất mơ màng
Gửi trong tiếng sáo tình yêu xóm làng
Trăng bên anh lều cao đỉnh núi
Cùng anh chia mỗi tâm tình nước non./

Bình luận (0)