Tiếng ru gọi cây lúa

TIẾNG RU GỌI CÂY LÚA

Sáng tác: Thái Cơ
Trình bày: Bích Lan - Thanh Hòa

1-
Nghe biển lúa reo
Như có tiếng bầu (ơ ơ) tiếng trúc
Có tiếng quân đi hòa vui (ơ) náo nức cùng tiếng em ca
Đón lúa xuân về

Đón lúa xuân về ăm ắp đầy thuyền ăm ắp đầy xe
Đón lúa xuân về ngàn ngạt hương đồng đầu bãi chân đê
Nắng thơm rơm mới
Hơ hờ hờ hớ hơ – hờ hờ hờ hơ hơ ….

Đồng quê vào mùa lúa (ha) lúa ơi – lúa (ha) lúa hỡi
Kìa từ (là) đồng trũng kìa từ (là) đồng chua
Năm nắng mười mưa ta nuôi đời cây lúa
Tay quen cầm cữ gió vượt trời phong ba
Ơ hờ hỡi lúa phất cờ mà lên
Ơ hờ hỡi lúa phất cờ mà lên!

2-
Nghe biển lúa reo
Như có tiếng bầu (ơ ơ) tiếng trúc
Có tiếng quân đi hòa vui (ơ) náo nức cùng tiếng em ca
Đón lúa xuân về

Đón lúa xuân về ăm ắp đầy thuyền ăm ắp đầy xe
Đón lúa xuân về ngàn ngạt hương đồng đầu bãi chân đê
Nắng thơm rơm mới
Ơ hờ hờ hớ hơ – hà hờ hờ hơ hơ ….

Đồng quê vào mùa lúa (ha) lúa ơi – lúa (ha) lúa hỡi
Kìa từng hạt giống mới cùng nảy mầm sinh sôi
Đất thắm mồ hôi xanh tươi đời cây lúa
Cây vươn mình trong gió – nặng hạt sây bông
A hờ hỡi lúa nuôi người lập công
A hà hỡi lúa
Nuôi người lập công!

Bình luận (1)

 1. Người Nghe Nhạc
  Bài hát mang âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc bộ. Rất giàu những hò-hự-lới-hơ với nhiều cờ giật và đảo phách nên khó hát. Khi nghe thì rất hay nên muốn hát thì phải tập thật nhuyễn. Lời bài hát:

  1) Nghe biển lúa reo
  Như có tiếng bầu (ơ ơ) tiếng trúc
  Có tiếng quân đi hòa vui (ơ) náo nức cùng tiếng em ca
  Đón lúa xuân về

  Đón lúa xuân về ăm ắp đầy thuyền ăm ắp đầy xe
  Đón lúa xuân về ngàn ngạt hương đồng đầu bãi chân đê
  Nắng thơm rơm mới
  Hơ hờ hờ hớ hơ – hờ hờ hờ hơ hơ ….

  Đồng quê vào mùa lúa (ha) lúa ơi – lúa (ha) lúa hỡi
  Kìa từ (là) đồng trũng kìa từ (là) đồng chua
  Năm nắng mười mưa ta nuôi đời cây lúa
  Tay quen cầm cữ gió vượt trời phong ba
  Ơ hờ hỡi lúa phất cờ mà lên
  Ơ hờ hỡi lúa phất cờ mà lên!

  2) Nghe biển lúa reo
  Như có tiếng bầu (ơ ơ) tiếng trúc
  Có tiếng quân đi hòa vui (ơ) náo nức cùng tiếng em ca
  Đón lúa xuân về

  Đón lúa xuân về ăm ắp đầy thuyền ăm ắp đầy xe
  Đón lúa xuân về ngàn ngạt hương đồng đầu bãi chân đê
  Nắng thơm rơm mới
  Ơ hờ hờ hớ hơ – hà hờ hờ hơ hơ ….

  Đồng quê vào mùa lúa (ha) lúa ơi – lúa (ha) lúa hỡi
  Kìa từng hạt giống mới cùng nảy mầm sinh sôi
  Đất thắm mồ hôi xanh tươi đời cây lúa
  Cây vươn mình trong gió – nặng hạt sây bông
  A hờ hỡi lúa nuôi người lập công
  A hà hỡi lúa
  Nuôi người lập công!