Tiếng hát nam bờ sông Vệ

TIẾNG HÁT NAM BỜ SÔNG VỆ

Ôi quê ta vui chiến thắng rộn lời ca
Như tiếng reo, tiếng hát
Ngàn bờ xe dạt dào
Như tiếng em man mác,
Giọng Vệ Giang ngọt ngào ơ ớ ơ...

Vui hôm nay anh giải phóng về đây
Thiên Ấn kia, Thiên Bút đấy, cờ đỏ xanh rực trời.
Ba Tơ qua Đức Thăng về Trà Câu, giặc chạy dài ớ....
Quảng Ngãi quê ta ơi, vững vàng trong chiến đâu
Ba Tơ vang khúc nhạc tự hào
Nay Ba Tơ dân cách mạng dâng cao
Thành thị bên làng quê xốc tới kiên cường.
Quảng Ngãi ơi cùng đồng bằng Cửu Long thắng lớn.
Đang săn đi bao bốt giặc thù
Ta dang tay vui đón người trở về
Cùng dựng xây làng quê giải phóng
Quảng Ngãi thân yêu ơi!

Bình luận (0)