TIếng hát bạn bè mình

Đóng góp: BigGuy

Bình luận (1)

  1. Doanlam

    Còn bài " Mái trường mến yêu " nữa cũng do Tốp ca này hát. Nếu bạn có thì gửi lên đi.