Tiếng gọi từ lòng đất

Đóng góp: Thanh Giang
TIẾNG GỌI TỪ LÒNG ĐẤT


Tiếng gọi từ lòng đất vang vọng chín tầng mây
Trời cao có thấu đất dày có hay
Những oan hồn bất tử,
Mẹ tôi, chị tôi, em tôi người dân quê tôi Tư cung Cỏ lư.
Tiếng gọi từ lòng đất vang vọng chín tầng mây
Trời cao có thấu đất dày có hay
Giặc đến làng Hồng  giặc đến làng Hồng
Giết sạch, đốt sạch, phá sạch
Một trời giông, một trời bão, một trời bom, một trời pháo, một trời xương, một trời máu
A di đà...

Đây những mồ hoang lạnh buốt
Đây những hài nhi đòi khóc
Đây những cây dừa bỏng cháy
Còn đây máu loang nhuộm đỏ con mương dài.

Đây những người con của đất
Đây những bài ca đẹp nhất
Đây những oan hồn gọi thức
Còn ai hương khói lúc giao thừa...
Mỹ Lai, Mỹ Lai, Mỹ Lai
Gọi nắng ban mai...

Bình luận (0)