Tiếng gọi núi rừng

Bình luận (1)

  1. Bảo Lan.2
    Bảo Lan.2
    Cảm ơn BQT, một nhạc phẩm tuyệt vời của NS Nguyễn An, xin kính cẩn.