Tiếng gọi mùa xuân

Nguồn truongchi.blogtiengviet.net

Bình luận (2)

  1. yeunhacdo1971

    đây là nhạc hiệu chương trình nông thôn của đài TH TP.HCM ngày xưa !

  2. Vũ Đăng Dũng

    Bản nhạc hay của nhạc sỹ Đinh Thìn, trước đây được phát nhiều trong chương trình hòa tấu nhạc cụ dân tộc, được sử dụng làm nhạc phát trong bảng chuẩn trên VTV trước chương trình thời sự. Hội tụ nhiều kỹ thuật thổi sáo hàng đầu VN của ông.