Tiếng gõ phàng trên biển quê hương

Bình luận (1)

  1. Nguyen Viet Thach
    Nguyen Viet Thach
    BBT ơi! Hãy sửa lại tên bài hát là "Tiếng gõ phàng trên biển quê hương" nhé.