Tiếng cồng giải phóng, tiếng cồng chiến thắng

Tiếng Cồng Giải Phóng, Tiếng Cồng Chiến Thắng (1968)

Sáng tác : Hoàng Vân
Trình bày : Qúy Dương

 
Đám cháy rừng đã bốc cao ngùn ngụt
Bọn đốt rừng đang bị lửa rừng vây…
Khắp đất trời bão táp đang sôi sục
Gió hờn căm, bùng cháy lửa hờn căm
 
Bọn giặc Mỹ cùng tay sai bán nước
Như con thú đã cùng đường
Nào anh em ta ơi, nào buôn làng ta ơi
Nào đồng bằng, nào đô thị
Thừa thắng xốc tới, thừa thắng xốc tới
Ê ... tiếng cồng giải phóng đang kêu gọi
Ê ... tiếng cồng chiến thắng đang âm vang chín núi mười sông

Cương lĩnh của Mặt Trận ta
Như mũi tên bật khỏi ná
Nhằm thẳng đích tiến tới !...
Nhằm thẳng đích tiến tới !...

Bình luận (2)

 1. CCB
  Ý kiến của bạn Nguyen Viet Thach là chính xác, đề nghị các bạn biên tập hiệu chỉnh.
 2. Nguyen Viet Thach
  Nguyen Viet Thach
  Điều chỉnh lại lời 2 chỗ nhé:
  1)"Gió hờn căm BÙNG cháy lửa hờn căm"
  2)"Ê, tiếng cồng chiến thắng đang ÂM vang CHÍN NÚI MƯỜI SÔNG"