Tiến lên chiến sĩ đồng bào

Đóng góp: Anh Thư

Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập, vì tự do
Ðánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào
Tiến lên!Chiến sĩ, đồng bào!
Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn.

Bình luận (0)