Tia nắng hạt mưa

Thơ: Lê Bình

Bình luận (2)

  1. trí
    Hay đấy bạn ơi!
  2. j
    :D